Aktualności

Dyrektor i pracownicy Kutnowskiego Domu Kultury dziękują wszystkim mieszkańcom Kutna oraz gościom, którzy licznie uczestniczyli w przygotowanych przez nas atrakcjach w ramach 40. Święta Róży. Impreza nie odbyłaby się bez pomocy, zaangażowania i wsparcia wielu osób, instytucji i firm. Szczególnie dziękujemy: URZĘDOWI MIASTA KUTNO, AGENCJI ROZWOJU REGIONU KUTNOWSKIEGO, MEDIA ARRK, STRAŻY MIEJSKIEJ, [...]