Formularz zgłoszeniowy na konferencję pn. „RÓŻANY EDEN RODEM Z FRANCJI”

7 września 2019 roku

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, Kutno

Adres:

   Dane kontaktowe:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Na wypełniony formularz czekamy do 23.08.2019r.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji konferencji pt. „Różany Eden rodem z Francji”.

Program konferencji