Dziennikarze zainteresowani akredytacją dziennikarską 45. Święta Róży proszeni są o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN oraz WNIOSEK – Akredytacja Święto Róży 2019