Kutnowski Dom Kultury – Organizator

53179

ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
www.kdk.net.pl
e-mail: sekretariat@kdk.net.pl
tel/fax. 24 254 21 37

Kutnowski Dom Kultury
Dyrektor Radosław Rojewski

Biuro Święta Róży
Wioleta Maciejewska
biuro@swietorozy.pl
godziny pracy Biura: 8:30-16:30

Wystawa Róż Ogrodowych, Konferencja różana
Weronika  Lenarczyk – weronikalenarczyk@kdk.net.pl

Wystawa Róż i Aranżacji Florystycznych
Agnieszka Dąbrowska Walczak – agnieszkadabrowska@kdk.net.pl
Kierownik Artystyczny Wystawy

Wydarzenia plenerowe
Marcin Bień – marcinbien@kdk.net.pl

Media i promocja
Robert Strębski – robertstrebski@kdk.net.pl

Jarmark Różany

Stoiska handlowe – domki wystawiennicze
Koordynator Jarmarku
Łukasz Jędrzejczak
tel. 691 712 950

 

Plenerowe Targi Różane

Koordynator Targów
Wioleta Maciejewska
tel. 603 809 266

 

Organizator i realizacja