Akcja „WyRÓŻnij się!” zainicjowana w czerwcu 2017 roku przez Kutnowski Dom Kultury, to inicjatywa o charakterze społecznym, angażująca mieszkańców Kutna w tworzenie różanego miasta.  🌹😊❤️

Foto: KDK / Paweł Pisarski