Przełomowe daty w historii hodowli kutnowskich róż:

 

Kalendarium różane Kutna

 

1912 założenie w Adamowicach koło Kutna gospodarstwa ogrodniczego braci Arona i Karola Eizyków

1919 początek produkcji róż w gospodarstwie braci Eizyków

1938 założenie przez Mieczysława Albińskiego szkółki róż w Stefanowie koło Krośniewic

1938 powstaje pierwsza szkółka róż Bolesława Wituszyńskiego założona w Koserzu, w latach 40. przeniesiona do Kutna

1950 powstaje w Kutnie szkółka róż Henryka Wituszyńskiego

1960 pierwszy medal Złotej Róży zdobyty przez Bolesława Wituszyńskiego na wystawie róż w Szczecinie

1965 pierwszy medal Złotej Róży zdobyty przez Mieczysława Albińskiego

1965 pojawia się róża Kutno wyhodowana przez Bolesława Wituszyńskiego

3 X 1965 pierwsza wystawa róż w Kutnie, w Klubie Międzyspółdzielnianym „na górce”

10 IX 1966 koncert fortepianowy Joachima Gudela w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie, któremu towarzyszyła wystawa róż ze szkółki Bolesława Wituszyńskiego

1972 do rejestru zostaje wpisana róża Marylka wyhodowana przez Bolesława Wituszyńskiego w 1967 roku

20 –21 IX 1975 I Kutnowski Jarmark Różany organizowany przez Kutnowski Dom Kultury, w programie wystawa róż Mieczysława Albińskiego, Bolesława i Henryka Wituszyńskich; pokaz układania wiązanek i bukietów na różne okazje. Gwiazdą festynu był zespół NO TO CO

1977 w ofercie handlowej Bolesława Wituszyńskiego pojawia się róża Mikołaj Kopernik wyhodowana w 1969 roku

9 – 10 IX 1989 XV Kutnowski Jarmark Różany, ostatnia impreza o tej nazwie

8 – 9 IX 1990 Święto Róży – pierwsza impreza o tej nazwie, wystawy róż zachowują numerację.