KUTNOWSKI DOM KULTURY

  • 2018 Plac Piłsudskiego
  • 2018 Plac Piłsudskiego

SCENA OCHNIA

SCENA RYNEK

PARK TRAUGUTTA

CTMiT

Zdjęcia są własnością Kutnowskiego Domu Kultury. Autorami powyższych zdjęć są Adam Pietrusiak, Ryszard Grzelak, Krystian Olęncki, Piotr Tomaszewski.