Profesjonalny Konkurs o Złotą Różę Ogólnopolskiej Wystawy Róż Kutno 2019r.

Organizatorem Konkursu Różanego jest Polskie Towarzystwo Różane oraz Kutnowski Dom Kultury. Celem konkursu jest popularyzacja oraz upowszechnianie wiedzy w tematyce różanej w szczególności róż uprawianych w gruncie. Konkurs odbywa się w ramach 45. Święta Róży na Ogólnopolskiej Wystawie Róż Kutno 2019.

REGULAMIN

WYNIKI